Bolest hlavy! Komu se svěřit, neurologovi nebo optometristovi?


Klientem optometristy byla žena, 34 let, zdravotní sestra. Stěžovala si na bolesti hlavy
a nespecifické problémy s rozostřováním zraku. Před návštěvou optometristy absolvovala
neurologické vyšetření bez zásadního nálezu, lékař diagnostikoval potíže v oblasti krční
páteře a naordinoval léky proti bolesti. Celkový zdravotní stav je vzhledem k pravidelným
kontrolám bez obtíží. Kvůli přetrvávajícím obtížím se klientka obrátila na optometristu
v domnění, že potíže by mohly být způsobeny nekorigovanou oční vadou. Z refrakčního hlediska
nebyl shledán žádný problém. Při přímém pohledu nedocházelo k rozdvojení obrazu. Při
pozorování se výraz v tváři zdál netypicky strhaný s lehkou nepravidelností mimických pohybů,
obzvláště při mrkání. Zásadním důvodem pro opětovné odeslání na neurologii byl však výsledek
testu motility, kdy se při pomocném H-testu projevil chybný pohyb levého oka při pohledu vlevo
dolů. Oko nezvládlo tento pohled a asymetricky vůči pravému oku „vystřelilo“ vzhůru. Vzhledem
k neochotě původního neurologa zabývat se případem dále bylo zajištěno vyšetření neurologem
jiným, který po několika doplňujících vyšetřeních diagnostikoval malou mozkovou příhodu, která
proběhla bez výraznějších symptomů (pacientka si vzpomněla na výraznější únavu a bolesti
hlavy, které přisuzovala pracovnímu nasazení) a naštěstí neměla fatální následky. Vzhledem
k nízkému věku postižené bylo třeba zahájit důslednou preventivní odbornou léčbu.

Přibližně 90% populace bolí čas od času z nějakého důvodu hlava, 9% z těchto lidí vyhledá
pomoc u lékaře. Zbylých 91% se pokouší tyto obtíže vyřešit tak zvanou nelékařskou cestou, tj.
na radu lékárníka zakoupí tlumicí léky, nebo se snaží řešit situaci brýlemi.
Každý klient, který přichází se stížnostmi na bolesti hlavy nebo na bolesti oka, by měl být
velmi důkladně vyšetřen. Pozornost by se měla soustředit nejen na stanovení refrakčních hodnot
a následnou korekci, ale měl by se brát zřetel i na možné jiné komplikace. Standardní
vyšetření zpravidla vyžaduje měření ostrosti vidění, vyšetření motility oka, kontrolu zorného
pole, kontrolu pupilárních reakcí, kontrolu hloubky a stavu přední komory a očního pozadí
a měření nitroočního stavu. Je také velmi užitečné prověřit kvalitu barevného vidění. Při
stescích na bolest hlavy je třeba brát v úvahu jak primární příčiny, např. migrény, tenzní
svalové bolesti dané oblasti, atp., tak sekundární bolesti způsobené např. mozkovou příhodou,
která může v některých případech proběhnout zcela nepozorována se závažnějšími důsledky
v budoucnosti. Kromě této příčiny se může jednat též o bolesti primárně vycházející z blízkého
okolí, to znamená, že primární afekci je nutno hledat např. v zubech, dutinách, v nose i krku
a v lymfatických žlázách. Primární bolesti hlavy všeobecně nejsou příliš závažné. Větší riziko
nesou bolesti sekundární, ačkoli těchto je co do výskytu podstatně menší množství.
V některých případech lze bolest přesně lokalizovat až do místa původu, v jiných se bolest
promítá v rámci inervace dané oblasti. Tak se například bolesti z oblasti krku mohou
promítnout do čela a nadočnicových oblouků.

Shrneme-li tato základní fakta, pak z hlediska optometrie klient přichází většinou se dvěma
zásadními stížnostmi — bolest hlavy a/nebo rozostřené vidění (popřípadě v opačném sledu).
Na nás optometristech pak je, abychom nepřehlédli varovné příznaky závažnějších onemocnění a poruch,
od kterých lze korekční pomůckou z počátku ulevit, avšak základní problém tím vyřešen není.
Důvodem je fakt, že od sebe velmi často nelze jednoznačně oddělit bolesti hlavy primární
a bolesti hlavy očního původu, stejně jako manifestaci bolesti mimoočního původu do oka či
očnice. Z tohoto pohledu se jako poměrně zásadní jeví neurologie, konkrétně její
oftalmologická složka, tedy neurooftalmologie. Každý optometrista by se měl z výše uvedených
důvodů v tomto odvětví orientovat.

Autor: Bc.Martina Nováková, MSc.
Převzato z časopisu Česká oční optika