Jak se starat o své měkké kontaktní čočky?Denní péče

 • Připravte si veškeré potřeby na čištění!
 • Pracujte na čistém a hladkém povrchu!
 • Pokud čistíte čočky nad umyvadlem, nezapomeňte uzavřít odpad!
 • Před každou manipulací s kontaktními čočkami si umyjte a osušte ruce!
 • Vždy začínejte stejnou čočkou, abyste se vyhnuli omylu!
 • Většina lidí začíná pravou čočkou.

Krok 1: ČIŠTĚNÍ BEZ TŘENÍ

Po každém vyjmutí čoček z oka je třeba z nich čištěním odstranit nečistoty a usazeniny.

ilustrace

 • Misku pouzdra naplňte čistým roztokem např. od Bausch & Lomb ReNu Multi-Plus No Rub.
 • Vyjměte čočku z pravého oka a položte ji na dlaň. Doporučujeme pokapat čočku roztokem a jemným třením bříškem prstu na dlani se z ní odstraní hrubší nečistoty a hleny.
 • Důkladně opláchněte každou stranu čočky po dobu pěti vteřin roztokem. (Nikdy neoplachujte vodou.)
 • Takto vyčištěnou čočku vložte do pouzdra s čerstvým roztokem.

 

 

 

Krok 2: DEZINFEKCE

Dezinfekcí po každém vyjmutí čoček zničíte mikroorganismy, které by mohli způsobit podráždění nebo infekci očí.

ilustrace

 • Čočka musí být v roztoku Bausch & Lomb ReNu MultiPlus No Rub úplně ponořená.
 • Zašroubujte uzávěr a celý proces opakujte s levou čočkou.
 • Čočku ponechejte v pouzdře alespoň čtyři hodiny nebo celou noc.
 • Po dezinfekci vyjměte čočky z pouzdra a vložte si je do očí. (Před použitím po dezinfekci je nemusíte znovu oplachovat.)
 • Nikdy nevyplachujte čočky vodou.
 • Nakonec tekutinu vylijte a misku pouzdra vypláchněte čistým roztokem Bausch & Lomb ReNu MultiPlus No Rub.Zašroubujte
 • uzávěr. Miska je připravena pro další použití.

Jak umístit čočky do očí

Možné jsou dva způsoby.
Zvolte si pro Vás pohodlnější!

Pomocí jedné ruky

ilustrace


 • Vyjměte z pouzdra pravou čočku.
 • Pokud jsou okraje čočky vyklenuty směrem ven, otočte ji na druhou stranu.
 • Umístěte čočku na špičku pravého ukazováku.
 • Zakloňte hlavu, podívejte se přímo před sebe a pravým prostředníkem stáhněte dolů dolní víčko.
 • Obraťte oči nahoru a opatrně umístěte čočku na spodní část očního bělma. Obraťte oči dolů. Tím se čočka dostane do správné
 • polohy.
 • Odtáhněte ukazovák a pomalu uvolněte dolní víčko. Zavřete na chvilku oči. Čočka se sama přemístí do středu oka.
 • Tento postup opakujte s levou čočkou.

 

 

Pomocí obou rukou:

ilustrace

 • Vyjměte z pouzdra pravou čočku.
 •  Pokud jsou okraje čočky vyklenuty směrem ven, otočte ji na druhou stranu
 •  Levým prostředníkem zvedněte horní víčko.
 •  Umístěte čočku na špičku pravého ukazováku a pravým prostředníkem stáhněte dolů dolní víčko. Ukazovákem umístěte čočku do středu oka.
 •  Obraťte oči nahoru a opatrně umístěte čočku na spodní část očního bělma.
 •  Obraťte oči dolů. Tím se čočka dostane do správné polohy.
 •  V této pozici otočte oči dolů, abyste čočku správně umístili. Pomalu uvolněte víčka.
 •  Tento postup opakujte s levou čočkou.

Jak vyjmout čočku z oka

ilustrace

 • Obraťte oči nahoru a prostředníkem pomalu stáhněte spodní víčko.
 • Položte špičku ukazováku na spodní okraj čočky.
 • Posuňte čočku dolů na oční bělmo.
 • Jemně čočku stlačte mezi palcem a ukazovákem a vyjměte ji z oka.

 

 

 

 

 

 

Líčení a kontaktní čočky


Při nošení čoček není nutné vzdát se líčení.
Důležité je však dodržet několik zásad.

 • Používejte šetrnější kosmetické prostředky určené pro uživatele kontaktních čoček či pro osoby s citlivějšíma očima.
 • Líčení provádějte vždy až po aplikaci čoček.
 • Odličování provádějte vždy až po odstranění čoček z očí, pouze tak zabráníte, aby se zbytky kosmetických prostředků dostaly na čočky.
 • Během aplikace kosmetických prostředků ve spreji zavřete oči, aby se částice prostředků neusadily na čočkách.
 • Nenanášejte kosmetické prostředky na vnitřní okraj víček, mohly by znečistit povrch čoček..
 • Nepoužívejte kosmetické prostředky a řasenky k prodloužení řas, které obsahují drobná vlákna, mohly by se dostat do oka
 • a znečistit čočku.

ilustrace

Co dělat, když kontaktníčočka vyschne

Pokud po vyjmutí z oka ponecháme čočku na vzduchu (neponoříme ji do vhodného roztoku), čočka může vyschnout a bude trvale znehodnocena. V takovém případě čočku vyhoďte a použijte novou.

Co dělat, když je kontaktní čočka na oku a nedá se s ni pohnout


Pokud se stane, že čočka přilne k oku (přestane se pohybovat), použijte zvlhčující kapky např.ReNu Lubricating & Rewetting Drops. Chvilku počkejte, až se čočka začne volně pohybovat a teprve poté ji zkuste vyjmout. Pokud se čočka i nadále nehýbe, okamžitě se spojte se svým očním specialistou.

A nakonec...

 

Pokud chcete čočky nosit bez problémů a pohodlně,

postupujte vždy podle těchto bodů:

RRDE8416UW100RRDE

 • Pokaždé, když čočky z očí vyjmete, řádně je opláchněte a vydezinfi­kujte.
 • Čočky nikdy nedávejte do úst -- znečistíte je slinami.
 • Čočky vždy uchovávejte v zavřeném pouzdře naplně­ném roztokem Bausch & Lomb ReNu MultiPlus No Rub.
 • Po vyjmutí kontaktních čoček použijte do pouzdra vždy nový roztok.
 • Nikdy nedávejte kontaktní čočky opakovaně do pouzdra s nevyměně­ným roztokem ReNu MultiPlus No Rub!
 • Neměňte způsob péče o čočky. Zvykněte si jen na jeden způsob, který Vám Váš oční lékař doporučil.
 • Čočky do očí vložte vždy před použitím kosmetických přípravků.
 • Používejte kosmetiku vyrobenou na bázi vody.
 • Čočky nesmí být vystaveny aerosolům ani jiným postřikům.
 • Používejte jen oční kapky, oleje a léky, které Vám výslovně doporučil Váš oční lékař.
 • Při péči a zacházení s čočkami se vždy řiďte pokyny svého očního lékaře.
 • Pokud budou Vaše oči červené či podrážděné nebo pokud budete vidět rozmazaně, navštivte ihned svého očního lékaře.Zdroj: Bausch & Lomb