Multifokální nitrooční čočky

   Úspěšný vývoj ve výrobě nitroočních čoček (IOL) přináší operovaným ametropům, presbyopům a lidem se šedým zákalem stále větší nezávislost na korekci brýlemi. Nitrooční čočky byly dříve aplikovány jen u pokročilých katarakt. Nové typy multifokálních a akomodativních čoček IOL jsou dnes užívány i v časných stadiích presbyopie. Pokroky v operační technice, menší incize, snížená aplikace energie a nové astigmatické techniky vedou ke zvýšení přesnosti a bezpečnosti operace. Refraktivní výměna IOL může být prováděna i u vysokých myopií a hypermetropií. Asférické čočky IOL příznivě ovlivňují i aberace vyššího řádu.
ilustrace

   Při refrakčních operacích jsou podle dr. Fineho v Americe nejčastěji aplikovány dvě multifokální čočky IOL — REZOOM (AMO) a ReSTOR (ALCON) a akomodativní IOL — Crystalens (Eyeonics, Inc.). S dříve používanými čočkami IOL ARRAY bylo pooperační nezávislosti na brýlích dosaženo u 44% operovaných, zatímco s čočkou ReSTOR u 80—85% operovaných, s čočkou REZOOM u 60—85% operovaných a s čočkou Crystalens u 73% pacientů. Dr. Fine předpokládá, že zavedení nového typu čočky Crystalens povede ke zlepšení výsledků operace zvláště u hypermetropů a vysokých myopů.

   V klinickém výzkumu jsou i jiné multifokální a akomodativní IOL. Čočka Tecnis multifocal je silikonová IOL s difraktivní zadní plochou a přední plochou, která kompenzuje pozitivní sférické aberace rohovky. Čočku Synchrony IOL tvoří přední pozitivní čočka o hodnotě +38,00 D
a zadní variabilní minusová čočka, obě umístěné v pouzdře čočky. Jsou spojené pérovým mechanismem, který je ovládán kontrakcí ciliárního svalu a zonulárního závěsného aparátu, který je posunuje.

   Čočku NuLens IOL tvoří dvě PMMA ploténky z flexibilního polymeru. Během akomodace tlačí sklivec na zadní ploténku, vytlačuje měkký optický materiál otvorem v přední ploténce a tak zvyšuje zakřivení přední plochy čočky. Lomivost čočky se může zvýšit až o 10,0 D. Čočka PowerVision IOL má mikroskopickou pumpičku, která vytlačuje tekutinu z periferního zásobníku do centra čočky a tak mění zakřivení čočky. Při relaxaci akomodace je postup opačný. U čoček LiquiLens IOL (Vision Solution Technologies) tvoří optiku dvě nesmísitelné tekutiny s různým indexem lomivosti. Při pohledu přímo vpřed je tekutina s vysokým indexem lomivosti umístěna dole a zajišťuje emetropii do dálky. Při pohledu dolů se tekutina s vysokým indexem lomu přesune nahoru do pupilární oblasti a zajišťuje vidění do blízka. Akomodativní mechanismus je 100% závislý na gravitaci.

   Smart IOL (Medennium) je termodynamická, hydrofobní akrylová čočka. Optický materiál je při pokojové teplotě tekutý. Po vstříknutí do pouzdra čočky nabývá IOL díky tělesné teplotě svého originálního rozměru. Ve vývoji je i IOL, ve které je zvýšení indexu lomu řízeno elektrickým impulzem buď z řasnatého tělíska, nebo z optického systému užívaného v digitálních kamerách.

přavzato z časopisu ČOO
Literatura:
Fine, H.: Improved options for presbyopes in the near and distant future. Eurotimes 13/4, 2008, str. 10
Přečetl doc. MUDr. Milan Anton, CSc.