Prevence progrese myopie

   Doktor D. Tan ze Singapuru využívá k prevenci progrese myopie u školních dětí konzervativní léčebný postup — tzv. metodu neurovision. V Singapuru má až 80% školáků myopii. Dr. Tan zjistil, že při progresi myopie se zraková ostrost stává i po optimální korekci subnormální. Terapie neurovision nemění refrakci, ale zlepšuje zrakovou ostrost. Metoda neurovision využívá počítačová cvičení stimulující korové zrakové centrum, kontrastní senzitivitu a zrakovou paměť, a tím i zrakovou ostrost.

   Léčeno bylo více než 13 000 pacientů, dětí i dospělých se střední myopií, ale i presbyopů a osob po refrakčně chirurgickém zákroku. Cvičení byla prováděna
ob den po dobu 12 týdnů. U všech se zlepšila zraková ostrost o více než 2 řádky, a to i po 12 až 18 měsících. Zlepšila se i kontrastní senzitivita.  Kontrolní studie bude pokračovat na čtyřech školách.
myopie1
Myopie: je refrakční vada kdy je oko příliš velké, respektive dlouhé a zobrazuje proto ostré obrazy předmětů ležící v nekonečnu (pro oko 5-6m) před sítnici a na sítnici se tak vytváří obraz neostrý. Člověk trpící myopií vidí dobře na blízko ale špatně na dálku. V tomto případě (na rozdíl od hypermetropie) oční čočka nijak tuto vadu nevyrovná („zploštit se“ se nedokáže-aby snížila lomivost a posunula tak obraz na sítnici)
myopie2


převzato z časopisu ČOO
Literatura:
Guttman, Ch.: WOC looks forward to future of refractive surgery in 2020. Eurotimes 13/9, September 2008, str. 12—13