Presbyopické nitrooční čočky

   Ideální presbyopická nitrooční čočka by měla operovanému pacientovi zajistit vidění a schopnost akomodace, jakou má mladý člověk. Podle Dr. Applegate z Texasu v USA však skutečnost za tímto požadavkem značně pokulhává.

   Průměrná nekorigovaná zraková ostrost u 60letých operovaných bývá přibližně 20/15. Příčinu spatřuje Dr. Applegate ve změnách v implantované čočce. Změny tvaru, velikosti a makromolekulární struktury vedou ke zvýšení sférické aberace. Změny v elasticitě čočky snižují amplitudu akomodace. Sférické aberace jsou u presbyopů většinou pozitivní, ale mohou být i neutrální a negativní. I po aplikaci sférické čočky IOL tak zůstává 10—15% sférických aberací nekorigovaných.

  katarakta
  Obtížnější je obnovení fyziologické akomodace. Mladé oko má průměrnou amplitudu akomodace 6,0 D, zatímco běžná akomodativní čočka IOL jen asi 1,0 D (duální optický systém asi 2—3,0 D). Většina lidí je spokojena s akomodací 4,0 D.
Běžné akomodativní čočky dosahují omezeným posunem dopředu jen malého zvýšení akomodace. Multifokální čočky dosahují až 4,0 D pseudoakomodace, obraz na sítnici však není dokonalý. Fyziologické presbyopické čočky dosahují po uvolnění ciliárního závěsu až 7,0 D akomodace. Toho by mohla dosáhnout i čočka s pouzdrem vyplněným umělou čočkou nebo polymerem.

   Při pokusech na opicích s injikovaným polymerem v čočkách bylo dosaženo po aplikaci pilokarpinu akomodace kolem 6,0 D. U všech operovaných opic však následně došlo ke zkalení čoček. Pokračující výzkum by měl přispět k obnovení akomodace alespoň 3—4,0 D.

převzato z časopisu ČOO
Literatura:
Applegate, R.: The ideal presbyopic IOL remains an elusive goal for doctors and patients, Eurotimes, 13/3, 2008, str. 22