Nový způsob léčení retinoblastomu

   Retinoblastom je nejčastější nitrooční nádor u dětí. V 90% případů je diagnostikován před třetím rokem života dítěte. Prof. P. Gobin z Weill Cornell Center v New Yorku referuje o nové metodě léčby retinoblastomu -- tzv. chemosurgery. Varuje oftalmology před enukleací oka s melanoblastomem a jeho zevním ozářením, pokud na tomto oku nebyla nejdříve vyzkoušena tato nová technologie.

   Při metodě chemosurgery je aplikována infuze melphalanu do oftalmické artérie tenkým mikrokatetrem zavedeným do femorální artérie v třísle. Infuze je podávána po dobu 30 minut a celková dávka dosahuje 20--30% dávky užívané při intravenózní chemoterapii. Při intraarteriální infuzi je chemoterapeutikum výrazně méně toxické a i menší dávka prokazuje příznivý efekt.

retinoblastom 
 Léčení bylo provedeno u 30 očí s pokročilým melanoblastomem určených k enukleaci. 15 očí bylo vyléčeno se zachovalým viděním. Prof. Gobin předpokládá, že při časnějším nasazení terapie by mohlo být zachováno až 75% očí s viděním. Žádné z léčených dětí nebylo znovu hospitalizováno a u žádného nedošlo následně k infekci, anémii nebo komplikacím běžným po intravenózní chemoterapii.

   Ze 30 dětí bylo 15 vyléčeno s viděním a u 4 dětí bylo zachováno oko bez vidění. V 6 případech léčení selhalo a oči byly enukleovány, u 3 očí došlo k technickému selhání při zavádění katetru.

   Prof. Gobin seznámil s touto technikou retinoblastomové týmy ze Španělska, Itálie a Německa. Ty nyní tuto metodu dále prověřují.

převzato z časopisu ČOO
Literatura:
Philips, P.: Significant new treatment approach for RB may save eyes. Eurotimes, 11/10, October 2008, str. 34