Samozabarvovací čočky Transitions VI se představují.


Společnost Transitions představuje novou generaci samozabarvovacích brýlových čoček v pořadí již šestou s označením Transitions VI. Jejich největší inovací, ostatně stejně jako v minulých letech, je rychlost zabarvení a odbarvení a intenzita zabarvení. Rozdíly oproti předchozí generaci Transitions V jsou sice jen několika procentuální a může se zdát tedy, že jsou pouze kosmetického rázu, vezmemeli v potaz však jejich zcela diametrální, ne-li propastný rozdíl, oproti jeho prarodičům, tedy zabarvovacím minerálním čočkám, je to opět další krok k dokonalejším a dovolím si říci trochu nadneseně i "inteligentním" brýlím.

Dean_clear
Transitions VI Dean
 


Podívejme se tedy jak prezentuje svůj nový produkt sama společnost Transitions:

Brýlové čočky Transitions VI jsou:
 
- Tmavší venku při běžných teplotách (při 23°C)
- Tmavší venku při vysokých teplotách (při 35°C)
- Stejně tak čiré jako čiré čočky v místnosti
- Rychlé při deaktivaci

Transitions VI nabízí konzistentní funkčnost vysoké úrovně ve všech typech materiálů a indexů. Tak jak jistě očekáváte od čoček Transitions, brýlové čočky Transitions VI blokují 100% UVA a UVB záření. Nyní též zajišťují ochranu UV 400. Brýlové čočky Transitions VI získaly akceptaci blokace od World Council of
Optometry’s (WCO).

TRANSITIONS VI: TMAVŠÍ PŘI BĚŽNÝCH TEPLOTÁCH

Tabulka níže poskytuje detailní informace o tmavosti čoček Transitions VI venku.
Brýlové čočky Transitions VI venku při běžných teplotách tmavnou více. Při 23°C, po 15 minutách aktivace dosahují brýlové čočky Transitions VI 85% zabarvení v hnědé a 88% v šedé variantě. Stávají se tak venku skutečně slunečními (ISO 8980-3 CAT 3) a rovněž jsou rychlejší při tmavnutí, když během pouhé jedné minuty dosahují 78% zabarvení (nebo 92% při plné aktivaci) v hnědé a 82% zabarvení (nebo 93% při plné aktivaci) v šedé variantě.

graf I

TRANSITIONS VI: TMAVŠÍ PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH

Při Vysokých Teplotách Tmavší než brýlové čočky Transitions V
Brýlové čočky Transitions VI venku při vyšších teplotách tmavnou více než předchozí technologie, obzvlášť v porovnánís čočkami Transitions V tak, jak je to demonstrováno v tabulce níže. Při 35°C brýlové čočky Transitions VI dosahují 69% zabarvení v hnědé a 73% v šedé, zatímco předchozí generace čoček Transitions V dosahovala pouze 64% zabarvení v hnědé a 66% zabarvení v šedé při stejné teplotě.

graf II

TRANSITIONS VI: FUNKČNÍ PŘI VŠECH TEPLOTÁCH

Stejně jako všechny fotochromické brýlové čočky i funkčnost Transitions VI se bude měnit s rozdílnou teplotou. Při vyšších teplotách budou brýlové čočky Transitions VI světlejší, zatímco při nízkých teplotách budou tmavší.

graf III

TRANSITIONS: ČIROST V MÍSTNOSTI

Stejně čiré jako čiré čočky v místnosti.
Tabulka níže poskytuje detailní informace o čirosti čoček Transitions VI v místnosti.
Udává, že brýlové čočky Transitions VI jsou stejně čiré v místnosti jako předchozí generace brýlových čoček Transitions V. Jednoduše, brýlové čočky Transitions VI jsou stejně čiré jako čiré čočky. Přidejte antireflex a pak mohou dosáhnout 95%propustnosti, čímž budou ještě průhlednější než běžné čiré čočky s tvrdícím lakem, které dosahují pouze 92% propustnosti.
graf IV

TRANSITIONS VI: RYCHLÉ PŘI DEAKTIVACI

Brýlové čočky Transitions VI jsou rychlé při deaktivaci. Jak je možné vidět na grafu níže, mají porovnatelnou rychlost deaktivace jako brýlové čočky Transitions V poskytujíce zlepšený vizuální komfort a zrakovou kvalitu. Tato tabulka ilustruje percentuální zisk propustnosti během deaktivace po 5 a 10 minutách u plně aktivovaných čoček a teplotě 23°C.
graf V

TRANSITIONS VI: UV BLOKACE A REDUKCE OSLNĚNÍ

Většina lidí, ačkoliv si je vědoma nebezpečí vlivu UV záření na jejich pokožku, si již plně neuvědomuje hrozbupro jejich oči. Proto je životně důležité vzdělávat a informovat všechny pacienty o možnostech rizika poškození zraku vlivem slunce. Brýlové čočky Transitions VI pomáhají snižovat toto riziko poskytujíce vhodnou ochranu před škodlivými UV paprsky a oslněním, které může omezit naše vidění. Ve skutečnosti brýlové čočky Transitions VI blokují 100% škodlivých UVA a UVB paprsků jak v čirém tak tmavém stavu. Jsou koncipovány tak, aby venku uživatelům poskytly přirozené zabarvení, které neovlivní vnímání barev při pohledu přes ztmavené čočky a rovněž dosáhly norem určených pro řízení vozidel. Snížením oslnění a jasného světla venku mohou též pomoci minimalizovat únavu a námahu očí. Brýlové čočky Transitions VI poskytují ochranu UV 400.
graf VI

 

Autor: Tomáš Chrobok, Zdroj: Omega Optix s.r.o. - Distributor čoček Transitions