OČNÍ VADY

oko

HYPERMETROPIE (dalekozrakost)

Je refrakční vada kdy je oko příliš malé respektive krátké a zobrazuje proto ostré obrazy předmětů ležících v nekonečnu (pro oko 5-6m) až za sítnici a na sítnici se vytváří obraz neostrý. Člověk trpící hypermetropií vidí lépe(ne však dobře) na dálku než na blízko. Oční čočka aby dorovnala obraz na sítnici musí více akomodovat (zaostřovat) tím více čím blíže je pozorovaný předmět, prakticky musí ostřit i při pohledu do dálky kdy emetropické oko (oko bez refrakční vady) běžně „relaxuje“.

Příznaky

Neustálá snaha akomodovat (zaostřovat) způsobuje rychlou únavu očí až případnou bolest hlavy. Slabá hypermetropie se často v mladém věku (do35-40 let) nemusí vůbec projevit neboť oko ji dokáže vlastní akomodací samo vykorigovat.

Korekce

Hypermetropie se koriguje „plusovými“ brýlovými čočkami které posunou obraz na sítnici a stává se tak obrazem ostrým.

MYOPIE (krátkozrakost)

Je refrakční vada kdy je oko příliš velké, respektive dlouhé a zobrazuje proto ostré obrazy předmětů ležící v nekonečnu (pro oko 5-6m) před sítnici a na sítnici se tak vytváří obraz neostrý. Člověk trpící myopií vidí dobře na blízko ale špatně na dálku. V tomto případě (na rozdíl od hypermetropie) oční čočka nijak tuto vadu nevyrovná („zploštit se“ se nedokáže-aby snížila lomivost a posunula tak obraz na sítnici)

Příznaky

Nejčastějším a pro okolí nejviditelnějším příznakem je typické mhouření očí a přílišné přibližování čteného textu k očím nebo samotným nakláněním při psaní až k samotnému textu.

Korekce

Myopie se koriguje „mínusovými“ brýlovými čočkami které posunou obraz na sítnici a ten se tak stává ostrým.

ASTIGMATISMUS

Je refrakční vada, která já nejčastěji způsobena nepravidelným zakřivením přední plochy rohovky. Běžné zakřivení rohovky je sférické, má tedy pravidelný kulovitý tvar, u astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých různé zakřivení, mluvíme tak o torické (válcové) ploše. Pozorovaný předmět se tak nezobrazuje v jednom ohnisku, nýbrž určitém rozmezí ohniskových vzdáleností. Člověk trpící astigmatismem vidí neostře jak na dálku tak i na blízko.

Příznaky

Astigmatické oko vidí neostře a rozmazaně na dálku i na blízko, což může způsobovat časté bolesti očí a hlavy. Viditelnými problémy jsou řízení auta za snížených světelných podmínek, kdy je pohled značně zkreslený nebo při čtení kdy dochází k častému zaměňování podobných znaků a písmen.

Korekce

Astigmatismus se koriguje torickými nebo také cylindrickými brýlovými čočkami, které vyrovnávají nepravidelné zakřivení rohovky, takovéto čočky mají proto dvě dioptrické hodnoty z nichž cylindrická hodnota je udána včetně osy ve které je účinná.

PRESBYOPIE

Presbyopie, nazývána též jak stařecká vetchozrakost je přirozeným, fyziologickým projevem stárnutí, které nastává po 40. roce života. S přibývajícím věkem dochází ke ztrátě elasticity (pružnosti) oční čočky, která se již nedokáže dostatečně vyklenout při zaostřování na blízký předmět, odborně hovoříme o ztrátě akomodační schopnosti čočky.

Příznaky

Typickým příznakem je neustálé oddalování textu při čtení až jsou jednoho dne ruce příliš „krátké“.

Korekce

Presbyopie se koriguje „plusovým přídavkem“ ke stávající hodnotě korekce na dálku. V případě emetropie, tedy nulové dálkové korekci se dostáváme do plusových dioptrických hodnot korekčních skel. Vypomáháme tak oku při vidění na blízké vzdálenosti a nahrazujeme tak dřívější práci oční čočky. Vhodnou korekční čočkou jsou multifokální brýlové čočky.