Aberropie -- nová refrakční vada


Dr. A. Argawal upozornil již v roce 2002 na existenci nové vady refrakce -- aberropii. Je to refrakční vada vyvolaná přítomností aberací vyššího řádu optického systému oka, tedy rohovky čočky, sklivce a sítnice.
Před zavedením tzv. wavefrontové technologie byly refrakční vady korigovány sférocylindry a ani po optimální korekci nebylo vždy dosaženo nejlepší zrakové ostrosti. Zvláště po refrakčně chirurgických zákrocích si pacienti často stěžovali, že jejich vidění není zcela čisté, přestože bez problémů přečetli řádek 6/6. Při vyšetření u nich bývá zjištěna přítomnost aberací vyššího řádu. Způsob, jakým aberace ovlivňují vidění, není zcela jasný.
Někteří pacienti mají při stejném množství aberací zrakové obtíže velké, jiní malé nebo dokonce žádné. Existuje předpoklad, že se aberace navzájem ovlivňují, a to buď v pozitivním smyslu, tedy že se ruší, nebo naopak v negativním smyslu, kdy se podněcují. Korekce aberací vyššího řádu přeformováním povrchu rohovky tzv. wavefrontovou technologií řízeným LASIKem má podobný účinek.
Aberace vyššího řádu dělíme na kongenitální a získané. S kongenitální aberací se dítě narodí. Jednostranná, dostatečně velká aberace může vést ke vzniku amblyopie. Získané aberace vznikají jednak po chirurgických zákrocích na rohovce (keratoplastika, refrakční chirurgie), nebo na čočce (IOL, dislokace IOL, abnormity pouzdra čočky). Získané aberace mohou být také způsobeny změnami tvaru rohovky (keratokonus, ektázie rohovky, jizva rohovky) nebo čočky (incipientní katarakta, lentikonus, subluxace a kolobomy čočky), zákaly sklivce a změnami v sítnici.
U vyšších stupňů aberací (keratokonus, perforující keratoplastika, lentikonus, poranění rohovky) existuje přímý vztah mezi špatným viděním a velikostí aberací vyššího řádu. U menších aberací, které se vyskytují u většiny normálních pacientů a pacientů po refrakční chirurgii, není tento vztah zachován. Je to zřejmě způsobeno interakcí mezi různými typy aberací vyššího řádu. Při operacích prováděných LASIKem tzv. wavefrontovou metodou se tedy setkáváme s podobnými problémy jako při výpočtu vhodné dioptrické hodnoty IOL. Řešení této problematiky si vyžaduje další intenzivní výzkumnou práci.
převzato z časopisu ČOO
Literatura:
Agarwal, Amar, Agarwal, Athiya: Aberropia identifies new refractive error based on higher-order aberrations, Ocular Surgery News, Vol. 18/8, August 2007