Záněty spojivek a rohovky a kontaktní čočky


Dr. Ashbellová z New Yorku upozornila na to, že bakteriální záněty spojivek vyžadují rychlou diagnózu a radikální léčení. Platí to zvláště u malých dětí, aby nedošlo k poškození rohovky a vidění.
Nejčastější příčinou akutních zánětů spojivek je Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae u novorozenců, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae a Moraxella catarrhalis u dětí a Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae u dospělých.
Léčení bakteriálních zánětů spojivek je nezbytné u novorozenců. U dospělých urychluje hojení, brání vzniku recidiv a možného poškození vidění. Bylo však zjištěno, že u mnoha nemocných došlo ke spontánnímu zhojení zánětu bez léčení.
Léčení antibiotiky musí být radikální a krátkodobé. První dva dny je lepší dát přednost kapkám před mastí a podávat je každé 2--4 hodiny, následující třetí až sedmý den již postačí méně častá aplikace. Léčení má tedy trvat sedm, a ne čtrnáct dní. Agresivní léčba snižuje počet rezistencí na antibiotika, počet komplikací a dobu trvání infekce. Zatímco účinek levofloxacinu, gatifloxacinu a moxifloxacinu na S. pneumoniae a H. influenzae zůstává 100%, jejich účinek na S. aureus výrazně poklesl.
Bakterie, zvláště Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, jsou nejčastější příčinou vředů rohovky u nositelů kontaktních čoček. Dr. Alfonso z Miami v USA však upozorňuje na výrazný vzestup počtu nebakteriálních zánětů rohovky, zvláště acanthamoebových a plísňových, u uživatelů kontaktních čoček. V letech 2004--2005 bylo u 1 407 pacientů (včetně 632 nositelů kontaktních čoček) zjištěno 10?% nebakteriálních zánětů rohovky. U pacientů nosících kontaktní čočky byl počet nebakteriálních keratitid 53,7%, z toho v 74,7% byly příčinou zánětů rohovky plísně a v 25,3% acanthamoeby. Počet plísňových a acanthamoebových keratitid se u nositelů kontaktních čoček zvýšil šestkrát oproti roku 1986.

převzato z časopisu ČOO
Literatura:
1. Ashbell, P.: What‘s best for bacterial conjunctivitis?, Eurotimes 12/4, April 2007, str. 10
2. Alfonso, C. E.: Non-bacterial contact lens-related keratitis is increasing, Eurotimes 12/4, April 2007, str. 11