Protetické kontaktní čočky


Používání protetických kontaktních čoček je oblastí, která přitahuje velkou pozornost. Tyto čočky jsou řešením zejména pro pacienty, kteří vnímají svoji abnormalitu velmi citlivě, myslí si, že jejich problém je pro kdekoho viditelný. Vcelku lze říci, že ženy tento problém pociťují jako mnohem vážnější a zpočátku si pomáhají použitím různých kosmetických úprav -- např. používají oční líčidla nebo dlouhý pramen vlasů, aby tlumily pozornost okolí.
Obecně lze říci, že protetické kontaktní čočky se používají na různě poškozené oči (vidoucí nebo slepé). Je možné jimi úspěšně léčit leukom, kolobom duhovky, aniridii, strabismus a další vady. Musíme si však uvědomit, že protetická kontaktní čočka je vždy částečnou, nikoliv dokonalou náhradou vlastní duhovky. Hlavní problém spočívá v tom, že protetická kontaktní čočka má barevnou vrstvu na vnější straně oka, zatímco přirozená duhovka je uvnitř oka. Přes tento rozdíl lze s protetickou kontaktní čočkou dosáhnout velmi dobrého efektu, takže při běžné kontaktní vzdálenosti je vada oka patrná málo či není patrná vůbec.
Před začátkem aplikace bychom měli pacientům sdělit některé základní informace -- uživatel se musí ve výsledném momentu smířit s malými rozdíly mezi oběma očima a také s tím, že dosažení korekce srovnatelné s konvenčním viděním může trvat delší dobu. Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že malé odchylky, které vzniknou na očích, budou laikem obtížně zjistitelné. Je prokázáno, že lehké zbarvení duhovky je mnohem obtížnější v případě tmavohnědých očí. Zvláštní situace pak vznikají v případě zranění oka. V mnoha případech je potom nutné volit kompromis a běžná kritéria zde není možné použít.

Vady zraku

Rohovkový leukom

Leukomy jsou bílošedé neprůhledné jizvy rohovky, od malých až po takové, které pokryjí celou rohovku -- v průměru mají 4--5?mm. Hustota leukomů může být řídká až velmi silná. Umístění leukomu je rovněž proměnlivé. V běžném případě ovlivňuje vidění jejich pozice, velikost a hustota. Jestliže je umístění dostatečně boční, nemusí mít na vidění vliv, je-li však centrální, může oko mít vidění omezené až oslepené. Leukomy jsou obecně řešitelné měkkou kontaktní čočkou, pokud oko alespoň trochu vidí -- jestliže je v něm čistá část (pupila). Když oko nevidí, je k zakrytí leukomu potřeba černá zornice. Je nutné také brát v úvahu, že leukomy jsou též rozdílné co do velikosti, síly a pozice.

Aniridie

Jedná se o stav, kdy je duhovka redukována na nepravidelný úzký proužek tkáně kořene. Nemoc může být vrozená, ale v převážné většině případů je výsledkem zranění oka. Lze očekávat, že pacient s aniridií je poměrně světloplachý, je však překvapivé, jak dobře někteří pacienti aniridii tolerují. V každém případě je funkcí protetické kontaktní čočky vytvořit srovnatelný vzhled postiženého a zdravého oka.

Nepravidelná zornice

Tyto vady se mohou týkat zvětšení, zmenšení nebo decentrování zornice. Velmi často takové zornice pocházejí ze zranění, občas z chirurgického zákroku v přední komoře. Patří sem fotofobie s mimořádně velkými zornicemi a v některých případech ostatní komplikace, jako je např. šilhání. Tento typ problému se obvykle řeší kontaktními čočkami s čirou zornicí, jelikož oko je velmi často okem vidícím.

Mikroftalmus

Při tomto stavu je jedno oko obvykle menší než druhé. Stav je vrozený a oko je normálně slepé nebo částečně vidící. V této situaci je potřeba upravit velikost mikroftalmického oka. To znamená, že duhovka a pupila se musí přiblížit zdravému oku. V případě, že rozdíly ve velikosti bulbu nejsou příliš velké, volí se alternativní přístup. Jestliže je kontaktní čočka na místě, zdánlivá velikost duhovky menšího oka má dosáhnout velikosti dobrého oka. Alternativní přístup v takovém případě znamená použití dvou krycích čoček, což by mohlo být použitelné v případě, jestliže zdravé oko vyžaduje korekci.

Velká šilhavost

Může být překryta měkkou korneální krycí čočkou nebo krycí sklerální čočkou. Obvykle se to týká případů, kdy chirurgický zákrok nepřinesl výsledky nebo není doporučený. Sklerální čočky jsou složeny z neprůhledné části, dále z namalované duhovky a zornice, jež jsou umístěny tak, aby vytvořily dojem přímého vidění oka.

Albinismus

Jedná se o stav, kdy mají duhovky rozdílnou barvu. Tento stav je obvykle doprovázen fotofobií, nystagmem a nízkou úrovní vidění (nedostatek pigmentu v duhovce a sítnici dává vzniknout fotofobii různého stupně). V případě těžké fotofobie je třeba aplikovat neprůhlednou čočku s čirou zornicí. Při mírné fotofobii postačí průsvitná čočka s barevnou duhovkou a zornicí.

Heterochromie

V tomto případě mají duhovky rozdílnou barvu. Tento stav lze řešit použitím dvou krycích nebo dvou průsvitných čoček s průhlednou zornicí. V současné době trh nabízí dostatečný výběr těchto čoček v různých barvách. Použití je velmi jednoduché.

Buftalmus

Zde hovoříme o zvětšení oka ve všech jeho rozměrech na základě zvýšení nitroočního tlaku. Následkem je různé vyhloubení pupily a značné nebo úplné porušení zraku. Onemocnění se podobá glaukomu, je často vrozené i dědičné. Rohovka je větší než normálně a má buď modrý, nebo šedý vzhled. Velkým okem myslíme, že víčka jsou vertikálně mnohem větší než normálně, protože jsou natažená. Může se také vyskytovat neúplné zavírání víček, což je důsledek výše zmíněného stavu. Vidění je obecně velmi špatné. V tomto případě lze použít krycí měkkou čočku s bílou sklerální částí a s částí duhovky nabarvenou do normální velikosti s černou zornicí. Doba nošení čoček je ovšem omezená.

Okluze

Existují lidé, kteří mohou mít potřebu použít okluzi v případě diplopie nebo amblyopie. O druhý případ se jedná pouze tehdy, jestliže se objeví problém a je třeba vylepšit kosmetický vzhled. Za tento případ je možno považovat děti nad 7 let. Nejlepších výsledků dosáhneme použitím čočky s matnou duhovkou a zornicí. Neústupná diplopie je pro pacienty velmi frustrující záležitostí. Operace by se měla zvážit také kvůli tomu, že nemusí být úspěšná. Pacient pociťuje rozdělení obrazu na dvě části. Doporučuje se zakrýt oko se špatným viděním nebo nedominantní oko. Pacienti by měli být upozorněni na to, že ztratí zorné pole a mohou vznikat nebezpečné situace až do té doby, než se plně adaptují na vidění jedním okem.

Kolobom duhovky

Kolobom duhovky znamená, že část duhovky chybí. Tento vrozený stav je často oboustranný, může však být i jednostranný. Jestliže je stav oboustranný, je vidění obecně špatné. Zřídka je lepší než 6/24 u obou očí. Pacienti jsou zrakově handicapováni od časného mládí. Jestliže jsou v dospělém věku a nejsou zvyklí na barevné brýle, vypadají, jako by se neradi dívali přímo do očí. Jestliže jim doporučíme odpovídající pár speciálních čoček s čirou zornicí, zvedneme jim sebevědomí. Osmělí se a neskrývají se před pohledy okolí. Při určitém osvětlení může být podkladní duhovka a zornice viditelná, ale to není příliš důležité. Je důležité dodržet, aby oblast zornice nebyla příliš malá, protože by se omezovalo vidění.

Ostatní

Protetické kontaktní čočky mohou být použity u celé řady dalších postižení -- jedná se např. o narušené oči, degenerativní stavy, poraněné a infikované oči apod.

Typy užívaných čoček

  1. Sklerální -- jsou užívány jako měkké čočky, jsou však velmi variabilní. Jejich použití přichází v úvahu v případech, kdy je postižené oko velmi nepravidelného tvaru nebo je znetvořené, případně když běžná čočka nevyhovuje vůbec. Tyto čočky jsou extrémně stabilní na oku -- duhovka a zornice mohou být umístěny v přesné pozici a vždycky vypadají stejně. Další výhodou je to, že tloušťka může být proměnlivá, takže je možné čočku umístit tak, aby napravovala vadu. Čočky jsou velmi trvanlivé, a jakkoliv mohou být zpočátku drahé, mají dlouhou životnost a jsou velmi nenáročné na údržbu. Další výhodou je to, že část sklerální čočky může být zhotovena jako průhledná nebo jako bílá. Později se používá také na překrytí překrveného oka nebo na překrytí velkého šilhání.
  2. Korneální čočky -- tyto čočky jsou používány na vidící oko za účelem kompenzace astigmatismu. Čočky jsou ručně kreslené a jsou průhledné. Jejich velikost je obvykle zvolena tak, aby byla stejná jako průměrná část průměru duhovky.
  3. Měkké krycí čočky -- v posledních deseti letech proběhl velký rozvoj na trhu měkkých kontaktních čoček. Čočky se primárně používají k tomu, aby umožnily lidem změnit barvu jejich vlastní duhovky na novou barvu. Nejmodernější krycí čočky jsou vyráběny s využitím tří barevných systémů, každá barva má specifické rozmístění bodů, které mohou být různých tvarů a velikostí. Zde se již nejedná o protetické, nýbrž o barevné kontaktní čočky. První vzor a první barva je natištěna na čočku, druhá barva je přetištěna na barvu první. Třetí barva je pak přetištěna na druhou a udává konečný vzor čočky. Tato technologie využívá velmi promyšlený design. Výhodou je to, že mezi jednotlivými body existují mezery. Prázdná oblast této části je pouze 10--20% a vzniká zvláštní efekt, který sjednocuje vzhled přírodní duhovky za čočkou.
  4. Měkké průhledné barevné čočky -- jejich výroba je levnější než výroba mnohobarevných matných čoček, mohou však být použity pouze ke zvýraznění barvy anebo ke ztmavení světlého odstínu na tmavý. S tímto typem čočky může být např. celkem snadno změněna světle šedá barva na hnědou, opačně to však neplatí. Výhodou tohoto typu čoček je to, že přírodní hloubka přední komory je zachována současně se strukturou, což může vytvořit velmi dobrý vzhled. Tyto čočky jsou obvykle vyráběny v odstínech zelené, modré nebo hnědé.

Výběr typu čočky a kontaktních čoček na zkoušku

Jestliže pacient uvažuje o měkkých čočkách za účelem řešení zdravotního problému, je třeba se nejprve rozhodnout, na jakou čočku se soustředit. Objeví-li se několik změn v topografii oka, perilimbální jizvy nebo zranění, existuje nebezpečí, že čočky nebude možné vycentrovat. V umístění čoček však může být proveden dobrý kompromis. Někdo dokáže akceptovat jistý kompromis v umístění měkké čočky ve srovnání s normální čočkou na normálním oku. Jestliže je centrace špatná, může být řešením větší celkový průměr čočky. Dále je třeba se rozhodnout, zda zvolit standardní průhlednou čočku, nebo standardní krycí čočku. Jestliže je anomálie centrální, může být použita černá zornice čočky? Může čočka udržovat hloubku a strukturu? Může přinést řešení standardní čočka, i když je jedno oko anomální? Uveďme si příklad. Pravé oko má kompletně neprůhlednou rohovku, levé oko je normální, s refrakcí --1 D, a má obvyklé zabarvení duhovky. Řešení představuje pár standardních krycích čoček. Na levé oko bude aplikována myopická korekce a levá čočka může mít černou zornici. To může být rychlejší a levnější způsob než použít pro pravé oko ručně malovanou čočku. Na vidící oko (jestliže je na něm rozhodující astigmatismus) bude nejlevnější použít konvenční čočku nebo sklerální čočku. Jestliže není možno použít standardní čočku, použije se malovaná měkká korneální nebo sklerální čočka.
Máme-li co do činění s velkou optickou mohutností čoček, např. při afakii, je výhodné mít k dispozici zkušební čočky.

Závěr

Protetické kontaktní čočky mají nezastupitelnou roli při řešení psychických problémů, které přinášejí postiženým různé oční vady. Použití těchto čoček však nemůže být univerzální, vždy je nutné volit individuální přístup k danému problému. V každém případě však napomáhají mnohým lidem dosáhnout plnohodnotného života.

Dalibor Kovář,
student oboru optometrie,
LF MU v Brně

Zdroj: http://www.optometry.co.uk