Riziko oslepnutí a glaukom

V Anglii bylo zjištěno, že téměř 50% z 210 000 glaukomatiků je buď slepých, nebo ohrožených oslepnutím, protože nedodržují léčebný režim. Obyvatelé Anglie tvoří asi 10% populace Evropy. Existuje proto reálný předpoklad, že v Evropě je více než 1 milion glaukomatiků ohrožených slepotou nebo sníženým viděním, protože mají problémy s pravidelným užíváním léků. V Evropě je rovněž vyšší počet lidí starších 60 let než v Anglii, v Itálii je jich více než čtvrtina ze všech obyvatel. U starších lidí je vyšší riziko postižení zraku.
Podle poslední zprávy anglického Institutu pro slepé (UK-based Royal National Institute for the Blind) se na nedodržování léčebného režimu pacientů s glaukomem podílí pět skutečností.
První je charakteristika glaukomu. Glaukom je nebolestivé chronické onemocnění, které v počátečních stadiích neprovázejí žádné symptomy. Vyžaduje však pravidelné užívání kapek. Nepravidelnost v kapání se neprojeví negativně ihned. Pacient tak nemusí být přesvědčen o prospěšnosti kapek a nepřipouští si, že by kvůli nepravidelnosti v aplikaci kapek mohl oslepnout. To může vést k nepravidelnostem nebo i k přerušení léčení kapkami.
Druhou skutečností je léčebný režim. Kapky musí být někdy aplikovány i 4--5x denně. Bylo prokázáno, že je lepší, když jsou pacientovi předepsány kapky, které používá pouze 1x nebo 2x denně, protože pacient se pak jejich aplikaci nevyhýbá a je dokázáno, že kapání 1x nebo 2x denně také výrazně zlepšuje stav oka.
Třetí nepříjemností je zapomnětlivost. Není žádným překvapením, že zvláště starší lidé zapomenou na jednu dávku nebo ji aplikují v nesprávném intervalu.
Čtvrtou skutečností je nesprávná aplikace kapek. Zvláště starší pacienti mají problémy s otvíráním lahviček a se způsobem aplikace kapek do dolní přechodní řasy spojivek.
Poslední výzkumy potvrzují, že 88% glaukomatiků tvrdí, že nebyli nikdy informováni o správném způsobu aplikace kapek, a 30% nemocných s glaukomem používá nesprávnou techniku kapání.
Poslední velmi důležitou skutečností je vztah mezi pacientem a lékařem. Vzájemná důvěra, kdy se pacient bez obav a s důvěrou svěřuje ošetřujícímu lékaři se svými problémy a kdy pochopí podstatu své choroby a význam terapie, je jedním z rozhodujících faktorů pro úspěch v léčení. Tomuto procesu velmi napomáhá i správné vnímání všech účastníků léčebného procesu, nejen oftalmologů, ale i optometristů, lékárníků, sester a všech zainteresovaných pracovníků ve zdravotnictví.

převzato z časopisu ČOO
Literatura:
McGinn, P.: One million Europeans blind or risking blindness from glaucoma because they fail to use their drops, Eurotimes 12/3, March 2007, str. 42--43